New CEPANI regulations: it must go forward!

New CEPANI regulations: it must go forward!

For more information you can contact Geert De Buyzer (head of the practice group Arbitration, Mediation & ADR) or Sam Ledent.

Nieuwe CEPANI-reglement: het moet vooruitgaan!

Belangrijk nieuws voor alle partijen bij een overeenkomst met een arbitragebeding dat het arbitragereglement van CEPANI van toepassing verklaart. Terwijl ze het glas hieven op het nieuwe jaar, is hun overeenkomst hoogstwaarschijnlijk buiten hun medeweten om gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2020 is immers het nieuwe arbitragereglement van CEPANI in werking getreden. U kan het nieuwe reglement hier vinden.

In november 2019 vierde CEPANI, het belangrijkste Belgische arbitragecentrum, haar 50ste verjaardag. Een ideale gelegenheid om het arbitragereglement op te frissen. Naast heel wat tekstuele aanpassingen, zijn er ook grondige inhoudelijke wijzigingen. De tendens is duidelijk. CEPANI wil arbitrage aantrekkelijker maken door de efficiëntie te verhogen en de doorlooptijd van arbitrageprocedures in te korten. In een steeds sneller draaiende wereld tracht CEPANI zich daarmee te kunnen onderscheiden van de vaak (soms terecht, soms onterecht) als traag gepercipieerde rechtbanken en hoven.

O.m. het inkorten van verschillende termijnen kadert in deze “versnellingsoperatie”. Het meeste in het oog springt de spoedprocedure voorzien in het nieuwe art. 29, die erop gericht is om binnen de vier maanden tot een einduitspraak te komen. De basisregel is voortaan dat geschillen die de waarde van 100.000,00 EUR niet overschrijden, worden beslecht volgens deze spoedprocedure. De vroegere aanpak van een in een afzonderlijk reglement uitgewerkte “light” procedure voor arbitrages met een beperkt geldelijk belang wordt aldus verlaten. Onder het nieuwe regime, waarvoor de partijen ook kunnen opteren zelfs al overstijgt hun geschil de waarde van 100.000,00 EUR, krijgt het scheidsgerecht de vrijheid om, na overleg met de partijen, binnen de vijftien dagen een procedure-agenda op maat van het geschil vast te stellen. We zijn benieuwd hoe deze mogelijkheid zal worden ingevuld.

Het nieuwe reglement is automatisch van toepassing op arbitrageprocedures die vanaf 1 januari 2020 worden opgestart. Enige uitzondering hierop is het eerder zeldzame geval waarin partijen uitdrukkelijk hebben verwezen naar een welbepaalde versie van het CEPANI-reglement, bijvoorbeeld die van 2013. In de andere gevallen gelden de nieuwe regels, hoe lang de overeenkomst tussen de partijen ook al moge bestaan.

Het valt toe te juichen dat CEPANI een poging doet om partijen sneller aan een einduitspraak te helpen. De voorzet is getrapt. Het is nu aan de arbiters en de partijen om hem in het doel te koppen.

De hierboven kort belichte wijzigingen zijn uiteraard niet de enige in vergelijking met het reglement van 2013. Uiteraard staan we graag ter beschikking voor verdere vragen of opmerkingen in dit verband.