New legal interest rate and interest rate for late payment in commercial transactions

New legal interest rate and interest rate for late payment in commercial transactions

For more information you can contact  Siegfried Busscher (head of the practice group Private Construction Law).

Nieuwe wettelijke interestvoet en interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties

Wettelijke interestvoet 2020: 1,75%

De wettelijke interestvoet is van toepassing in burgerlijke zaken en op handelstransacties tussen handelaars en particulieren.

Voor het jaar 2020 daalt de wettelijke interestvoet opnieuw tot 1,75%.

(Mededeling van de Algemene administratie van de Thesaurie van de F.O.D. Financiën, BS 27 januari 2020, i.u.v. art. 2, § 1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest)

Overzicht:

2019 2%  
2018 2%  
2017 2%  
2016 2,25%  
2015 2,5%  
2014 2,75%  
2013 2,75%  
2012 4,25%  
2011 3,75%  
2010 3,25%  
2009 5,5%  
2008 7%  
2007 6%  
vanaf 1/09/1996 7%  
vanaf 1/08/1986 8%  
vanaf 1/08/1985 10%  
vanaf 1/08/1981 12%  
vanaf 1/11/1974 8%  
vanaf 1/07/1970 6,5% burgerlijke zaken
  5,5% handelszaken


Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 1ste sem 2020: 8%

Voor de handelstransacties die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 7 augustus 2002) geldt de interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties.

Voor het 1ste semester van het jaar 2020 blijft de interestvoet voor de betalingsachterstand bij handelstransacties gelijk op 8,0%.

(Mededeling van de FOD Financiën i.u.v. art. 5, tweede lid, Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2020)

Overzicht:

Voor interesten in het verleden (vóór 16 maart 2015) bestaat er nog een onderscheid tussen overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013. Dit onderscheid vloeide voort uit de wijziging van de Wet van 2 augustus 2002 die de referentie-interestvoet had verhoogd. Pas vanaf 16 maart 2015 lopen de interestvoeten voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013, gelijk wegens de beëindiging van de overgangsperiode (art. 14, 2de lid Wet van 2 augustus 2002).

2de sem 2019 8%  
1ste sem 2019 8%  
2de sem 2018 8%  
1ste sem 2018 8%  
2de sem 2017 8%  
1ste sem 2017 8%  
2de sem 2016 8%  
1ste sem 2016 8,5%  
2de sem 2015 8,5%  
  7,5% voor 16/03/2013
1ste sem 2015 8,5% vanaf 16/03/2013
  7,5% voor 16/03/2013
2de sem 2014 8,5% vanaf 16/03/2013
  7,5% voor 16/03/2013
1ste sem 2014 8,5% vanaf 16/03/2013
  7,5% voor 16/03/2013
2de sem 2013 8,5% vanaf 16/03/2013
  8% voor 16/03/2013
1ste sem 2013 9% vanaf 16/03/2013
2de sem 2012 8%  
1ste sem 2012 8%  
2de sem 2011 8,5%  
1ste sem 2011 8%  
2de sem 2010 8%  
1ste sem 2010 8%  
2de sem 2009 8%  
1ste sem 2009 9,5%  
2de sem 2008 11,5%  
1ste sem 2008 11,5%  
2de sem 2007 11,5%  
1ste sem 2007 11%  
2de sem 2006 10%  
1ste sem 2006 9,5%  
2de sem 2005 9,5%  
1ste sem 2005 9,5%  
2de sem 2004 9,5%  
1ste sem 2004 9,5%  
2de sem 2003 9,5%  
1ste sem 2003 10%  
2de sem 2002 10,5%