Coronavirus: Walloon Region – temporary suspension of the deadlines for expiration and appeal

Coronavirus: Walloon Region – temporary suspension of the deadlines for expiration and appeal

For more information you can contact Kristof Hectors en Mathieu Thomas

Coronavirus: Waals Gewest – Tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen

De Waalse regering heeft besloten om alle verval- en beroepstermijnen die in de Waalse wet- en regelgeving zijn vastgesteld, tijdelijk op te schorten.

De termijnen worden vanaf 18 maart 2020 opgeschort voor een periode van 30 dagen, die tweemaal met 30 dagen kan worden verlengd. De termijnen beginnen opnieuw te lopen op de dag na de publicatie van het besluit van de Waalse regering in het Belgisch Staatsblad waarin het einde van de opschortingsperiode wordt vastgelegd. 

De termijnen voor het openbaar onderzoek en het uitbrengen van adviezen door instanties worden eveneens geschorst, met als gevolg dat de termijnen van openbare onderzoeken die tijdens de opschortingsperiode moesten worden gehouden of die vóór het begin van die periode zijn begonnen, worden verlengd.

De bedoeling van de maatregel is om ervoor te zorgen dat burgers niet de mogelijkheid wordt ontnomen om hun rechten te doen gelden in procedures en administratieve beroepen.