Webinar: Managing companies through (and in) the Corona crisis

Webinar: Managing companies through (and in) the Corona crisis

Webinar: Vennootschappen door de Coronacrisis (be)sturen

Door de vele acute operationele uitdagingen die de COVID19-pandemie en de overheidsmaatregelen met zich brengen, is er nauwelijks tijd om stil te staan bij de verantwoordelijkheden van vennootschapsbestuurders. Tijdens een korte webinar op maandag 27 april behandelde Joost van Riel in één uur de meest actuele problemen en de relevantie van de recente volmachtsbesluiten hierover: Mag ik nog raden van bestuur organiseren? Hoe houd ik mijn jaarlijkse algemene vergadering? Mag ik dit jaar zomaar dividenden uitkeren?

(Her)bekijk hier het webinar.

Wenst u graag de uitnodigingen voor cliëntenseminaries of webinars te ontvangen? Klik dan hier om u in te schrijven.