Obituary Wim Van Bosstraeten

Obituary Wim Van Bosstraeten

Overlijdensbericht Wim Van Bosstraeten

Het kantoor heeft helaas afscheid moeten nemen van mr. Wim Van Bosstraeten die op 17 mei 2020 veel te vroeg is overleden.

Wim was de nestor van het kantoor. Hij heeft zijn volledige carrière aan de balie bij Schoups gewerkt, 42 jaar. Hij studeerde af in 1972 en begon daarna als stagiair bij mr. Luc Schoups, zijn patroon en de stichter van het kantoor. Na zijn stage bleef hij verbonden aan het kantoor en werd vennoot. Wim specialiseerde zich in het verzekeringsrecht en werd de vaste advocaat van verschillende maatschappijen. Hij was ook de vertrouwenspersoon van vele cliënten die bij hem rustig en pragmatisch advies vonden met een deskundige verdediging, maar vooral ook een luisterend oor. In 2013 ging Wim met pensioen en werd hij aansluitend ere-advocaat.

Wim was tevens plaatsvervangend politierechter, lid van de raad van de orde en zetelde in de tuchtraad.

Wim was een uitermate minzaam man. Hij benaderde de advocatuur met respect en zonder onnodig conflict. Hij was de confraterniteit zelve.

In Wim’s aanwezigheid viel nooit een hoog woord. Zijn blik deed elk wapengekletter verstommen. Hij was het luisterend oor voor klein en groot, de rust zelve temidden van de drukte van de dag op een groot kantoor.

Met Wim verliest het kantoor een prachtig mens. Onze gedachten gaan met innig medeleven uit naar zijn echtgenote Marijke en de kinderen Stijn, Kaat en Miek die we veel steun wensen in deze moeilijke tijd.

 

foto© Koen de Waal