Back to Corona: Schoups thinks along with you

Back to Corona: Schoups thinks along with you

 

Back to Corona: Schoups denkt met u mee

COVID-19 bijstand: tarieven Schoups ook in Q3 2020 minus 15%

Ongewone tijden vragen ongewone maatregelen. Na een aantal versoepelingen, zien heel wat ondernemers zich nu geconfronteerd met een tweede golf. Daarom verlaagt Schoups al de basis uurtarieven voor ondernemers met 15% voor alle werk dat wordt gepresteerd tijdens het tweede én derde kwartaal voor Corona-gerelateerde vragen. Hiermee hopen wij een reëel verschil te kunnen maken voor u als ondernemer.

Indien u wenst te vernemen of uw zorg of vraag ook in aanmerking komt voor dit bijzondere regime, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met uw vaste contactpersonen binnen ons kantoor of kan u mailen naar info@schoups.be of ons telefonisch contacteren op +32 3 260 98 60.

“De lockdown light”: een overzicht

Op 28 juli 2020 werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd met de maatregelen ter bestrijding van de – sneller dan verwacht uitgebroken – tweede besmettingsgolf van het coronavirus. Op 29 juli 2020 volgde een politieverordening van de gouverneur met aanvullende maatregelen voor de zwaar getroffen provincie Antwerpen. In een aantal gemeentes binnen en buiten de provincie werd dit aangevuld met bijkomende maatregelen.

1. FEDERALE MAATREGELEN – HET MB VAN 28 JULI 2020

De omstreden “bubbel” van vijftien wisselende contacten per week wordt drastisch ingeperkt. Voortaan mag elk huishouden maximaal vijf andere personen boven de twaalf jaar ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten. Deze vijf personen moeten bovendien dezelfde blijven gedurende een periode van vier weken.

De mondmaskerplicht zoals opgelegd in het Ministerieel Besluit van 10 juli 2020 wordt uitgebreid. Zo is het dragen van een mondmasker thans ook verplicht in (i) de winkelstraten, en elke druk bezochte plaats zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en als zodanig aangeplakt, (ii) de openbare gebouwen, (iii) de markten, kermissen en handelsbeurzen, (iv) horecazaken, behalve bij het zitten aan de eigen tafel, (v) burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, (vi) erediensten e.d. en (vii) publieke evenementen, zowel binnen als buiten.

Telethuiswerk wordt “sterk aanbevolen”. Wanneer dit niet mogelijk is, dienen de afstandsregels maximaal nageleefd te worden. Cruciale sectoren en essentiële diensten (zoals bv. bouwbedrijven) dienen deze afstandsregels na te leven “in de mate van het mogelijke”. De Generieke gids blijft hierbij als leidraad gelden. Behalve dat de aanbeveling tot thuiswerk iets krachtiger wordt geformuleerd verandert er in dit verband – althans op federaal niveau – weinig.

In het kader van het contactonderzoek verplicht het MB dat contactgegevens van minstens één bezoeker of deelnemer per huishouden worden geregistreerd en bijgehouden gedurende veertien dagen in (i) horecazaken, (ii) wellnesscentra, (iii) gemeenschappelijke sportlessen, (iv) zwembaden, (v) casino’s en speelautomaathallen en (vi) feest- en receptiezalen. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Hiermee biedt het MB de door de GDPR vereiste grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens én geeft het meteen de grenzen aan.

Winkelen dient opnieuw individueel te gebeuren (met een uitzondering voor minderjarigen en hulpbehoevenden) en wordt beperkt tot een duur van maximaal dertig minuten behoudens in geval van winkelbezoek op afspraak.

Het maximaal aantal aanwezigen (ouder dan twaalf jaar) op evenementen wordt als volgt bepaald:

  • Samenscholingen (incl. recepties en banketten met een privékarakter): 10 personen;
  • Activiteiten in georganiseerd verband, alsook zomerkampen of -stages: 50 personen;
  • Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, erediensten of andere niet- confessionele morele activiteiten of activiteiten van een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging en alle publieke evenementen die binnen plaatsvinden: 100 personen;
  • Publieke evenementen in de buitenlucht (incl. statische betogingen, jaarmarkten en kermissen): 200 personen;

Eerder dan de verhoopte (verdere) versoepeling, is er dus eerder sprake van een verstrenging. 

2. AANVULLENDE MAATREGELEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – DE POLITIEVERORDENING VAN 29 JULI 2020

Uit onderzoek bleek dat het aantal besmettingen het snelst en het sterkst steeg in de provincie Antwerpen.[1] Hierop besliste de provinciegouverneur om een aantal aanvullende maatregelen op te leggen.

De meest ingrijpende, en tevens ook meest ophefmakende maatregel, is de avondklok. Iedereen dient thuis te zijn tussen 23u30 en 06u00 tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. In de politieverordening worden hiervan twee voorbeelden gegeven, namelijk zich begeven naar het werk of naar het ziekenhuis. Op basis hiervan lijkt het nog steeds mogelijk om, bijvoorbeeld in wegenbouw, ’s nachts de werkzaamheden door te zetten. Horecazaken dienen evenwel om 23u00 de deuren te sluiten.

Daarnaast is de mondmaskerplicht in de provincie Antwerpen veel strenger: voor personen boven de twaalf jaar geldt dat het mondmasker altijd gedragen dient te worden “op het openbare ruimte (sic) evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd”, behalve thuis, bij het eten en drinken of bij intensief sporten. Op de werkvloer is het mondmasker dus (enkel) verplicht indien social distancing niet mogelijk is. Bovendien moet eenieder boven de twaalf jaar dit mondmasker te allen tijde bij zich te hebben “op het openbaar domein en elke private maar voor publiek toegankelijke plaats”. Het gemaakte onderscheid lijkt te suggereren dat de verplichting om een mondmasker te dragen niet per se geldt voor niet publiek toegankelijke activiteiten (bv. bouwwerkzaamheden), zelfs al gebeuren deze op het openbaar domein.

In de provincie Antwerpen is telethuiswerken niet enkel “sterk aangeraden”, maar verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk of onwenselijk is gelet op de aard van de activiteit en functie. Van deze volstrekte onmogelijkheid is allicht wel sprake voor bouwwerkzaamheden. Niettemin zullen een aantal ondernemingen die hun beleid inzake telethuiswerk wat hadden afgezwakt, dit (moeten) terugdraaien.

In horecazaken binnen de provincie Antwerpen wordt het gezelschap per tafel beperkt tot vier personen of personen die behoren tot eenzelfde huishouden. Deze vier personen zullen bovendien deel moeten uitmaken van de (federale) bubbel van maximum 5 personen. Bovendien moeten de horecaondernemingen meer gedetailleerde informatie registreren én deze langer bijhouden (vier i.p.v. twee weken). Marktkramen die gericht zijn op consumptie ter plaatsen zijn zonder meer verboden. Dit laatste onderscheid kon op heel wat kritiek rekenen van de marktkramers.

Tot slot is sporten in groepsverband met meer dan tien personen verboden voor sporters boven de achttien jaar. Enkel contactloos sporten (bv. joggen) blijft mogelijk.

Voor de meest getroffen zone1 zijn bijkomend alle “publieksevenementen” (behalve uitvaartceremonies), feesten en kermissen  verboden. Feestzalen en fitnesscentra moeten sluiten. 

Volledigheidshalve geven we nog mee dat een aantal gemeentes (nog) wat verder zijn gegaan. Zo verplicht de gemeente Kontich elke onderneming op haar grondgebied om contactgegevens van bezoekers te registreren en te bewaren, enkel met uitzondering van detailhandel. Open vraag is hoe dit zich verhoudt tot het beroepsgeheim van een aantal ondernemers (bv. advocaten).

Interactief webinar

Vroeger dan verwacht: hoe voorzienbaar was de tweede golf en wat is de concrete impact van de maatregelen op de verschillende niveaus? Onze advocaten van de vakgroepen Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Overheidsopdrachten en Privaat bouwrecht maken u tijdens een interactief webinar wegwijs door het juridische coronalandschap. Hier kunt u de uitnodiging terugvinden.

[1] Met binnen de provincie volgende meest getroffen zone: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Rast, Rumst, Schelle, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.