Lawyers

Jeffrey Amankwah

Jeffrey Amankwah° obtained his law degree in 2012 after studying at the KU Leuven and is a member of the Bar of the province of Antwerp.

He joined the firm in2020 and focuses on private construction law and insurance law.

Since 2014, Jeffrey is also a part-time assistant at the Institute for insurance law of the KU Leuven.

Jeffrey is active in Dutch, English and French.

Curriculum

Education:

 • Assistants’ training programme, KU Leuven, 2015
 • Master of Laws, KU Leuven, 2012, with Distinction

Practice:

 • Lawyer at Schoups (from May 2020)
 • Toerisme Vlaanderen (2018- 2020)
 • Lawyer at Adlex (2012 – 2018)

Other mandates:

 • Assistant at the Institute for insurance law at the KU Leuven (from September 2014)
 • Editorial board member Limburgs Rechtsleven

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • Hendrickx, F., Coomans, C., Maeschalck, J. with the cooperation of Lemmens, K., De Saedeleer, K., Amankwah, J., Sportrechtspraak 2012, Brugge, Die Keure, 2012, 267 p.
 • Van Schoubroeck, C. and Amankwah, J., “Actualia verzekeringsrecht maart 2012 – maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak” in C. Van Schoubroeck and I. Samoy (eds.) Themis 93 – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, Die Keure, 2015.
 • Amankwah, J. “Toepassing van artikel 29bis WAM-wet op verkeersongevallen met spoorvoertuigen: een lange reisweg” (note under GwH 28 May 2015), TBH 2015, afl. 10, 980-983.
 • Amankwah, J., “De automatische vergoedingsregeling van art. 19bis-11, § 2 WAM-wet”, RW 2016-17, afl. 3, 83-91.
 • Amankwah, J., “De rechtstreekse vordering van de advocaat tegen de rechtsbijstandsverzekeraar”, Limb. Rechtsl. 2016, afl. 4, 296-303.
 • Van Schoubroeck, C., Amankwah, J., Meurs, T. and Glibert, N. “Overzicht van rechtspraak wet op de landverzekeringsovereenkomst (2004-2015)”, TPR 2016, afl. 2-3, 673-1117.
 • Amankwah, J. “Het begrip schadegeval in de rechtsbijstandsverzekering: een muisje met een staartje”, TBH 2018, afl. 2, 152-163.
 • Amankwah, J., “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen” in C. Van Schoubroeck and I. Samoy (eds.) Themis 106 – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, Die Keure, 2018, 77-106.
 • Amankwah, J. and Heirbrant, S., “Commentaar op de wijzigingen aan de WAM-wet door de wet van 31 mei 2017”, RW 2018, afl. 42, 1643-1656.
 • Amankwah, J. “Overzicht van de belangrijkste wijzigingen ingevolge de wet van 31 mei 2017 [tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen]”, RABG 2018, afl. 11, 1007 – 1009.
 • Amankwah, J., “Openingsrede Balie Limburg 2018-2019 “De rechtsbijstandsverzekering: een driehoeksverhouding tussen advocaat, verzekeraar en cliënt”, Limb. Rechtsl. 2018, afl. 4, 253-266.
 • Amankwah,, J. “In het licht van de AVG: het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de verzekeringssector”, TBH 2019, afl. 2, 245-254.
 • Amankwah, J., “De Kettingbotsingclausule: een bijzondere vergoedingsregeling in het Belgisch verkeersrecht”, ANWB Verkeersrecht 2019, afl. 11, 386-391.
 • Amankwah, J., “Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering”, RW 2019-20, afl. 34, 1323-1328.

Lectures

 • Amankwah, J., “Artikel 19bis-11, §2 WAM”, Bree, 11 May 2015.
 • Amankwah, J., “Actualia verzekeringsrecht maart 2012 – maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak”, Themis 2014-2015 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, UHasselt, 19 May 2015.
 • Amankwah, J., “Actualia verzekeringsrecht maart 2012 – maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak”, Themis 2014-2015 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, HUB, 28 May 2015.
 • Amankwah, J., “Artikel 19bis-11, §2 WAM”, Genk, 1 June 2015.
 • Amankwah, J., “Nieuwe Wet Verzekeringen. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Enkele wijzigingen benadrukt” and “Artikel 19bis-11, §2 WAM”, Training session FVF Limburg, Genk, 23 November 2015.
 • Amankwah, J., “Gebrek in de zaak”, Training session for insurance intermediaries accredited by FSMA, Genk, 23 May 2016.
 • Amankwah, J., “Actualia buitencontractuele gronden van aansprakelijkheid en vergoedingsregelingen”, Confocus, Edegem, 27 April 2017.
 • Amankwah, J., “Het begrip schadegeval in de rechtsbijstandsverzekering”, Training session for insurance intermediaries accredited by FSMA, Genk, 8 May 2017.
 • Amankwah, J., “De rechtsbijstandsverzekering: actuele problemen met betrekking tot tussenkomst van de verzekeraar, de minnelijke afhandeling van dossiers en betwistingen omtrent staat van kosten en ereloon”, Confocus rechtsdagen, Edegem, 29 August 2017.
 • Amankwah, J., “De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector”, Bouw Info Limburg, Bilzen, 21 September 2017.
 • Amankwah, J., “GDPR. De gevolgen voor uw onderneming”, Genk, 18 October 2017.
 • Amankwah, J., “Het gebruik van beeld- en geluidsopnames als bewijs”, Training session for insurance intermediaries accredited by FSMA, Genk, 31 January 2018.
 • Amankwah, J., spreker gastcollege “Het gebruik van beeld- en geluidsopnames als bewijs”, “Dag van de rechtspracticus” PXL Hasselt, 23 March 2018.
 • Amankwah, J., “De rechtsbijstandsverzekering: actuele problemen met betrekking tot tussenkomst van de verzekeraar en betwistingen omtrent staat van kosten en ereloon”, Confocus, Edegem, 27 March 2018.
 • Amankwah, J., “GDPR. De gevolgen voor uw onderneming”, FvF Limburg, Houthalen, 23 April 2018.
 • Amankwah, J., “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen”, Themis 2017-2018 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 3 May 2018.
 • Amankwah, J., “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen”, Themis 2017-2018 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Kortrijk, 14 May 2018.
 • Amankwah, J., “De verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector”, Kerkhoven, 16 May 2018.
 • Amankwah, J., “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen”, Themis 2017-2018 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Hasselt, 22 May 2018.
 • Amankwah, J., “De rechtsbijstandsverzekering: een driehoeksverhouding tussen advocaat, verzekeraar en cliënt”, Opening speech Balie Limburg 2018-2019, 28 September 2018.
 • Amankwah, J., “Verzekering BA motorrijtuigen: overzicht van de recente wetswijzigingen”, Leuvense Verzekeringsmiddagen: verzekering BA motorrijtuigen, Leuven, 7 November 2019.

Contact

Jeffrey Amankwah
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
jeffrey.amankwah@schoups.be
°BV Jeffrey Amankwah - KBO 0746.631.665