Lawyers

Sophie Bleux

Sophie Bleux obtained her law degree in 2012 and a postgraduate degree in International and European law in 2013 after studying at the VUB.

She is a member of the Dutch Brussels Bar and joined the firm in 2020, where she mainly focuses on Public Procurement Law. She previously worked as a lawyer at Janson.

Since 2016, Sophie is an assistant at the KU Leuven.

She is active in Dutch, English and French.

Curriculum

Education:

 • Postgraduate Master “International and European Law”, Vrije Universiteit Brussel, 2013
 • Master of Laws, Vrije Universiteit Brussel, 2012

Practice:

 • Laywer at Schoups (from April 2020)
 • Lawyer at Janson (2013 – 2020)
 • Assistant KU Leuven (from September 2016)

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2019 inzake overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., e.a. (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chroniques des marchés publics 2019-2020, Brussel, EPB, 2020, 143-172.

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2017 inzake overheidsopdrachten", in De Coninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick en Demeulenaere Bjorn (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2017-2018, Brussel, EBP, 2018.

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "A new generation of public procurement Directives: background, objectives and results", in MARIQUE, Y. en WAUTERS, K., EU Directive 2014/24 on public procurement. A turn for competittion in public markets?, Brussel, Larcier, 2016.

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "Vermoeden bevoegdheid Raad van State inzake gunningsbeslissing", MCP-OoO, 2016, 421-424.

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "Onregelmatig gehandtekende offerte: ambtshalve exceptie van onontvankelijkheid", MCP-OoO, 2016, 523-528.

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2016 inzake overheidsopdrachten", in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick en Demeulenaere Bjorn (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2016-2017, Brussel, EBP, 2017.

 • WAUTERS, K. en BLEUX, S., "De onderhandelingsprocedure: is er sprake van een paradigmaverschuiving in 2016?", Tijdschrift voor Bouwrecht, 2018, 110-126.

 • GHYSELS, J., WAUTERS, K., BLEUX, S. en VANWINSEN, A., "Administratief toezicht" in J Vannerom (ed.); Vastgoedrecht en de kerk - Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 57-80.

 • GHYSELS, J., WAUTERS, K. en BLEUX, S., "Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering" in J. Vannerom (ed.), Vastgoedrecht en de kerk - Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 243-298.

Lectures

• S. Bleux, seminar day on real estate law and the church “Financiering van de kerkfabrieken – aspecten van overheidsfinanciering”, Grimbergen, 4 December 2014.

• S. Bleux, client seminar Janson “Nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Brussel, 15 February 2017.

• S. Bleux, “Overheidsopdrachten – van opstart tot uitvoering”, IFE Antwerpen, March 2018.

 

Contact

Sophie Bleux
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
sophie.bleux@schoups.be