Lawyers

Kris Lemmens

Kris Lemmens° is a partner and director of Schoups.

He is a member of the Bar of the province of Antwerp. Kris is active in Public Law, particularly in the field of Public Procurements and Public-Private Partnerships (PPPs). In particular, he concentrates on advising and representing the parties involved in construction project with regard to the awarding and execution of construction projects in the public sector.

Kris Lemmens regularly publishes work on public procurements law, and gives lectures and in-house training in this specialised field.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 2003
 • Master in Public Management and –policy, 2007

Practice:

 • City of Brussels, department of Urbanism, department Architecture, legal counsel public procurements, 2003 - 2005
 • Law firm Schoups, since 2005, partner
 • Laureate moot court competition “Mertens de Wilmars”, Catholic University Leuven, 2003

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D. en VANDEKEYBUS C., “Actualia: multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten gepubliceerd”, TBO 2018, afl. 3, 188-192.

 • LEMMENS K., MERTENS D. and VAN DAELE N., “Compensatie bij overheidsopdrachten van werken: de aannemer als bankier”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-20, EBP, Brussels, 2020, 1107-1131.
 • LEMMENS, K. and CARDONE, C., “Het nieuwe wettelijke en regelgevende kader inzake overheidsopdrachten sinds 30 juni 2017”, TBO 2017, nr. 4.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K.  en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht second revised edition, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.
 • LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., noot onder HvJ 8 mei 2013, C-197/11 en C-203/11, JAAN 2013, 463-467
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussels, published by EBP Publishers 2013, 639-672.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussels, published by EBP Publishers 2012, 684-701
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken" (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussels, published by EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", TBO 2010, 82-99
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussels, published by EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • LEMMENS, K., "De zoektocht naar de juiste prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken: realiteit of fictie", TBO 2009, 132-136
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussels, published by EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Naar een standaardisering van PPS-contracten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en VAN KERKHOVE, O. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussels, published by EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2007, 35-77
 • LEMMENS, K., "De standstilltermijn in overheidsopdrachten en het rechtsherstel in natura na de wachttermijn" (noot onder RvS 6 april 2006, nr. 157.418), TBO 2007, 26
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen” in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Brugge, published by Die Keure, 2006, 69–124.
 • LEMMENS, K. "De contractuele aansprakelijkheid van de architect bij de aanbesteding van werken" (noot onder Brussel 10 juni 2003), TBO 2005, 161

Lectures

 • LEMMENS, K. and DE LEYN, J., speakers: “Rechtspraak gunning overheidsopdrachten”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 21 January 2020.
 • LEMMENS, K. and VAN VALCKENBORGH, D., speakers: “Remedie tegen laattijdige oplevering – Technische fiches”, Confederatie Bouw, Antwerp, 27 September 2019.
 • LEMMENS, K. and SCHOUPS, M., spekaers: Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten, deel 2”, Antwerp, 18 June 2019.

 • LEMMENS, K. and SOMERS, M., speakers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 3: Uitvoering van de overheidsopdracht”, Antwerpen , 28 May 2019.
 • LEMMENS, K. and ADRIAENSSENS, J., speakers: PIVO, “Overheidsopdrachten”, Vlaams-Brabant, 9 May 2019.

 • LEMMENS, K. and CARDONE, C., speakers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 2: Gunningsfase”, Antwerpen, 14 May 2019.
   
 • LEMMENS, K. and DEGROODT, E., speakers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 1: Plaatsing: algemene inleiding en selectiefase”, Antwerpen, 30 April 2019.

 • LEMMENS, K. and VAN VALCKENBORGH, D., speakers: Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Anwerpen, 12 February 2019.

 • LEMMENS, K., SOMERS, M., KRISTOF, H. andDE LEYN, J., speakers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 February 2019.

 • LEMMENS, K. and ADRIAENSSENS, J., speakers: Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Antwerp, 29 January 2019.

 • LEMMENS, K. andDE LEYN, J., speakers : Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Antwerp, 15 January 2019.

 • LEMMENS, K. and THOMAS, M. Séminaire: "La responsabilité en cas de défauts en marchés publics : la fin de la responsabilité pour vices cachés véniels après la réception définitive?", Château Sainte Anne, Brussels, 11 December 2018.
 • LEMMENS, K., THOMAS, M. and OLIVOTTO, M., speakers: “De toelaatbaarheid van wijzigingen en claims in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten in de gezondheidssector.”, Healthcare Tender Day, 29 November 2018.

 • LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, clientseminar, Kasteel Den Brandt, Antwerp, 9 May 2017.
 • LEMMENS K., Clientseminar “De opkomst van DB(M)-contracten bij overheidsopdrachten: Valkuilen & tips”, Kasteel Den Brandt, 24 November 2016.
 • LEMMENS, K., Brussels, 8 May 2012 “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, speaker at the launch conference E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012
 • LEMMENS, K.,  fourth Tender Healthcare day, “de verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten” - 22 November 2011

Contact

Kris Lemmens
Bestuurder en vennoot
t. +32 3 260 98 60
m. +32 486 266 800
f. +32 3 260 98 61
kris.lemmens@schoups.be
°BV LKJ - KBO 0826.107.923
linked in vcard