Lawyers

Christine Heeb

Christine Heeb° was a doctoral student at the Catholic University of Leuven for four years. She earned her degree as Juris Doctor with a dissertation on ‘The unified private-law status of the broker’.

She became a member of the Antwerp Bar in October 2011.

In addition, she was associated as a teaching assistant with the Centre for Legal Methodology at the Law School of the Catholic University of Leuven.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 2007
 • Doctor in Law, Catholic University of Leuven, 2011

Practice:

 • Rechtsfaculteit KULeuven, doctoraatsbursaal, 2007-2011
 • Law firm Schoups, since 2011

Functions:

 • Rechtsfaculteit KULeuven, praktijkassistent Centrum voor Rechtsmethodiek, 2011-present

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • HEEB, C., BEVERS, G. and DECKERS, S., “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel II : De BV – things should be made as simple as possible, but not simpler”, Pacioli 2019, afl. 483, 1-5.
 • HEEB, C., “Overeenkomsten via het internet - enkele bijzondere vraagstukken i.v.m. elektronische handel, consumentenbescherming en tussenpersonen”, DCCR 2016, 69-87.
 • HEEB, C., "Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar", Rechtsleer - Contribution in - In: X., Handboek Wet Breyne [Woningbouw], 335-340
 • LEMMENS, K., HEEB, C., DE LEYN, J., Verstoring van het economisch evenwicht en de afdwingbaarheid van een heronderhandelingsclausule bij PPS-contracten van lange duur, TBO 2016, ep. 2, 90-110 and http://www.tbo.be/ (4 July 2016)
 • HEEB, C., “Draaiboek en aandachtspunten voor de betrokken actoren – Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar” in CARETTE, N. (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerp, Intersentia, 2015, 335-339.
 • HEEB, C., (Re)organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, RW 2013-14, ep. 42, 1644-1654 and http://www.rw.be/ (22 juli 2014)
 • HEEB, C., "De nieuwe tucht voor de vastgoedmakelaar", D&T 2015, ep. 1, 59-73.
 • HEEB, C., "Makelaarsovereenkomst en consumentenbescherming", DCCR 2013, ep. 99, 19-48.
 • HEEB, C., "De makelaar" in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , VI. Tussenpersonen, 1-71.
 • HEEB, C., "Toepassing van de WHPC/WMPC op de vastgoedmakelaarsovereenkomst" (noot onder Rb Gent 1 december 2009), TBO 2012, 71-73
 • HEEB, C., "Voorschot betaald in handen van de makelaar: wie moet het terugbetalen?" (noot onder Rb Gent 23 maart 2010), TBO 2012, afl. 2, 78-79.
 • HEEB, C., De makelaar : naar (een herinvoering van) een eengemaakt privaatrechtelijk statuut van de makelaar? : onderzoek naar de rechten en plichten in de verhouding tussen een makelaar en zijn opdrachtgever-consument, Brugge, published by die Keure, 2012, 573 p.
 • HEEB, C., “Makelaar” in TILLEMAN, B. en TERRYN, E., Handels- en Economisch Recht. I Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, published by Kluwer, 2011, 986-1017
 • HEEB, C., "De makelaar" in TILLEMAN, B., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P. en DURSIN, E., "Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: tussenpersonen 1999-2009", TPR 2010, (589) 810-918
 • HEEB, C., "Courtagedeling bij een gezamenlijke makelaarsopdracht?", NjW 2010, 712
 • HEEB, C., "Beëindiging van de makelaarsovereenkomst met aandacht voor het onderscheid tussen de exclusieve en de niet-exclusieve makelaarsovereenkomst" in NAEYAERT, P. en TERRYN, E. (eds), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, published by die Keure, 2009, 271-322
 • HEEB, C., "Heeft een verzekeringsmakelaar recht op een uitwinningsvergoeding en kan een handelsvennootschap zuiver morele schade lijden?", DAOR 2007, 469-482
 • HEEB, C., "Het recht op commissieloon in hoofde van de vastgoedmakelaar: reeds ontstaan na de onderhandse akte of pas vanaf de authentieke akte?", DAOR 2007, 484-492
 • HEEB, C., "Makelaarsovereenkomst en consumentenbescherming", DCCR 2013, ep. 99, 19-48.

Lectures

 • HEEB, C. and BEVERS, G., “Overnemen of overgenomen worden. Valkuilen en opportuniteiten”, Zaal Keienhof, Kalmthout, 28 November 2019.
 • HEEB, C. and BEVERS, G., “M&A Bootcamp”, Kasteel van Brasschaat, Brasschaat, 9 May 2019.
 • HEEB, C., HECTORS, K. and WILLAERT, E., seminarie “Gebiedsontwikkeling”, De Koninck, Antwerp, 2 April 2019.
 • HEEB, C., BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 October 2018.

 • HEEB, C. and WILLAERT, E., seminar “Wilsgebreken”, M&D Seminars, Groot-Bijgaarden, 1 February 2018.
 • HEEB, C., “Assistentiewoningen Vergunningen en projectstructuur” seminar “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”, M&D Seminars, 28 November 2017.
 • HEEB, C. and WILLAERT, E., “Exoneratie bij verkoop van onroerende goederen: werking en beperkingen”, Themadag Koop-onroerend goed 2017 - Sint-Niklaas, 9 February 2017.
 • SOMERS M., HECTORS K. and HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.

Contact

Christine Heeb
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 992 647
f. +32 3 260 98 61
christine.heeb@schoups.be
°BV Christine Heeb - KBO 0715.776.163
linked in vcard