Lawyers

Kristof Hectors

Kristof Hectors° is a partner at Schoups.

Kristof obtained his law degree after studying at the Universities of Antwerp and Leuven. He also completed an LLM in International and European Environmental and Energy law at the University of Leuven. He is a member of the Antwerp Bar. 

Kristof joined Schoups in december 2013, after a career of more than 5 years as a lawyer in law firms DLA PIPER UK LLP and Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. 

He specializes in Public Law and advises clients and litigates for them before the administrative and civil courts in matters of zoning law in the broad sense of the word and Environmental and Energy Law. He regularly publishes in these matters.

Curriculum

Education:

 • Bachelor of Laws, University of Antwerp, 2005
 • Master of Laws, Catholic University of Leuven, 2007
 • LLM in European and International Energy and Environmental Law, Catholic University of Leuven, 2008

Practice:

 • Assistant at KUL - Monitoraat Rechten, 2007 - 2008
 • Lawyer at DLA Piper UK LLP, 2008 - 2013

Language skills:
Dutch, English, French

Publications

 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. and NASSER, R. “De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof”, TROS 2018.

 • HECTORS, K., VAN BOGAERT, P. and DEPLOEY, C. “Signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden : een stand van zaken”, in: Verhelst G (ed.), Jaarboek Omgeving Terecht, 2017, pp. 175-205.

 • HECTORS, K., “Handelsvestigingen: oude wijn in nieuwe zakken”, TBO 2012,  afl. 6, 293-296.
 • HECTORS, K., “Rechtspraak Raad van State (ruimtelijke ordening) in kort bestek”, TBO 2012, afl. 5, p. 217 e.v.
 • HECTORS, K., “Rechtspraak Raad van State (ruimtelijke ordening) in kort bestek”, TBO 2012, afl. 5, p. 217 e.v.
 • HECTORS, K., “Het handhavingsplan Ruimtelijke Ordening : een nieuwe dimensie in het handhavingsbeleid?” TBO 2011, afl. 1, 22-24.
 • VAN CALSTER, G. en HECTORS, K., "De invloed van het Europese milieurecht op decentrale overheden in België", in X., Lokale besturen: dichtbij en EU- nabij, 2011, p. 115-138.
 • HECTORS, K., "Over windturbines en ruimtelijke ordening: de omzendbrieven betreffende het afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines", TBO 2010, afl. 5, 243-246
 • HECTORS, K., "Zwemvijvers niet toegelaten in parkgebied", TBO 2010, afl. 4, 210- 211
 • HECTORS, K., "De stedenbouwkundige lasten inzake sociaal en bescheiden woonaanbod in het Decreet Grond- en Pandenbeleid: een haalbare uitdaging?", T.B.O. 2010, afl. 3, 138-152
 • HECTORS, K. , “De impact van de Bolkestein- richtlijn op socio- economische vergunningen”, TBO 2009, afl. 6, 234-244
 • HECTORS, K., “The Long Term Viability of carbon capture and storage in a European context, Carbon and Climate Law Review (German magazine), December 2008
 • HECTORS, K., “The chartering of environmental protection: exploring the boundaries of environmental protection as human right”, European Environmental and Energy Law Review 2008, afl. 3, 165-175;
 • HECTORS, K., "Hof van Justitie verduidelijkt toepassingsgebied van de "plan- MER" richtlijn" (noot onder HvJ "Terre Wallone"), MER 2010, afl. 4, 239-243

Lectures

 • HECTORS, K., HEEB, C., and WILLAERT, E., seminarie “Gebiedsontwikkeling”, De Koninck, Antwerp, 2 April 2019.
 • HECTORS, K., LEMMENS, K., SOMERS, M., and DE LEYN, J., sprekers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 February 2019.

 • BEVERS, G. and HECTORS, K. "Aandachtspunten bij transacties i.v.m. vastgoed/immovennootschappen", Schoups, 23 March 2017.
 • BEVERS, G. and HECTORS, K., speakers: “Fiscale optimalisatie onroerend goed & vennootschap”, Infotopics, 6 December 2016.
 • HECTORS, K., speaker: Omgeving TeRecht “Het decreet complexe projecten in de praktijk”, Larcier, 17 november 2016.
 • HECTORS, K., “Publiekrechtelijke aandachtspunten inzake bedrijfsmatig vastgoed”, Infotopics,  Antwerpen, 2016.
 • SOMERS M., HECTORS K., and HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.
 • HECTORS, K., “Actualia Omgevingsrecht”, Schoups, Antwerpen, 2016.

Contact

Kristof Hectors
t. +32 3 260 98 60
m. +32 484 44 31 73
f. +32 3 260 98 61
kristof.hectors@schoups.be
°BV Kristof Hectors - KBO 0521.687.576
linked in vcard