Avocats

Dimitri Verhoeven

Dimitri Verhoeven° est inscrit au Barreau de la province d'Anvers depuis janvier 2017. Il est principalement actif au sein du département du droit privé de la construction et droit des assurances.

Curriculum

Formation:

 • Master en droit, Université d'Anvers, 2012
 • Doctor en droit, Université d'Anvers, 2017

Expérience professionnelle:

 • Chercheur Université d'Anvers,  2012 - 2016
 • Coordinateur général ALLIC (chaire Droit de la responsabilité et Droit des assurances), 2015 - 2019
 • Professeur invité postgraduat ALLIC, 2017 - présent
 • Chercheur Université d'Anvers, 2017 - présent
 • Cabinet d’avocats Schoups, depuis 2017

Langues:

 • néerlandais, français et anglais

Publications

 • VERHOEVEN, D., “De overdracht of cessie van schuldvordering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 727-758.
 • VERHOEVEN, D., “De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: een belangenafweging in functie van de concrete omstandigheden” (noot onder Kh. Gent (afd. Brugge) 7 november 2016), TIBR 2019, afl. 2, 60-66.
 • MEYS, S., et VERHOEVEN, D., “Digitale inhoud en aansprakelijkheid. De Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht” in R. STEENNOT et G. STRAETMANS (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Anvers, Intersentia, 2019, 71-120.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij Boek IX. WER” in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 163p (bijgewerkt tot december 2018).
 • VERHOEVEN, D., “De werking van een vennootschap – Productaansprakelijkheid”, in X, Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., 72p.
 • VERHOEVEN, D., “De Richtlijn Productaansprakelijkheid, de bewijslast en het inroepen van vermoedens: analyse van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2017” (noot onder HvJ C-621/15), DCCR 2018, afl. 120-121, 143-155.
 • SCHOUPS, M. et VERHOEVEN, D., “Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid” (noot onder Antwerpen 6 mars 2017), TBO 2018, afl. 1, 40-44.
 • VERHOEVEN, D., Wet Productaansprakelijkheid, in Artikel & Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2018, 130p.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij de Wet Productaansprakelijkheid”, in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 125p.
 • VERHOEVEN, D., Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Antwerpen, Intersentia, 2018, 732p.
 • VERHOEVEN, D., “De aansprakelijkheid van ‘aangemelde instanties’ m.b.t. gebrekkige medische hulpmiddelen” (noot onder HvJ 16 februari 2017), T.Gez. 2017-18, afl. 1, 29-31.
 • VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Anvers, Intersentia, 2016, 459-478.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “Section V: Other EU Laws concerning similar issues” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 97-108.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.C. Liable persons” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 61-72.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.B. Notion of defectiveness” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 50-61.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.A. Notion of product” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 40-50.
 • BUELENS, W. et VERHOEVEN, D., “Hervorming van het BW: wat het met samenloopverbod?”, De Juristenkrant 2016, ep. 332, 16.
 • VERHOEVEN, D., “Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk”, De Juristenkrant 2016, ep. 331, 4.
 • BUELENS, W. et VERHOEVEN, D., “De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 2016, ep. 6, 314-333.
 • VERHOEVEN, D., “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, (note d'observations sous HvJ 5 mars 2015), T.Gez. 2015-16, ep. 1, 49-59.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven” in STEENNOT, R. et STRAETAMNS, G. (eds.), Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Anvers, Intersentia, 2015, 193-234.
 • BROECKX, N. et VERHOEVEN, D., “Transplanting diseases from organ donors in Western Europe: fault liability or strict liability?”, EJHL 2015, ep. 22, 207-238.
 • VERHOEVEN, D., “The duty to perform a patient recall”, Medicine and law 2014, vol. 33, ep. 2, 91-112.
 • VERHOEVEN, D., “De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit”, T.Gez. 2013-14, ep. 5, 140-167.
 • VERHOEVEN, D., “Krachtlijnen van een product recall”, DCCR 2013, ep. 100-101, 61-82.
 • VERHOEVEN, D., “Het in het verkeer brengen en traceren van (gebrekkige) producten”, (note d'observations sous Bergen 7 fevrier 2013), DCCR 2013, ep. 2, 85-104.
 • VERHOEVEN, D., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de invoerder voor gebrekkige of onveilige gebreken” (note d'observations sous Brussel 16 janvier 2012), TBBR 2013, afl. 8, 429-436.
 • VERHOEVEN, D., “De bezitsbescherming van het recht van uitweg en doorgang: doorgehakte knopen terug vastgeknoopt” (note d'observations sous GwH 13 octobre 2011), TBO 2013, ep. 1, 16-23.
 • VERHOEVEN, D., “Aangifte van een misdrijf aan een gerechtelijke overheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid” (note d'observations sous Rb. Gent 14 octobre 2011), T.Gez. 2012-13, ep. 1, 27-33.
 • BENFQUIH, Y., DECKERS, K. et VERHOEVEN, D., “De motiveringsplicht in het Europees bestuursrecht”, TBP 2012, ep. 3, 136-158.
 • VAN NULAND, N., LEMMENS, K., VERBRAEKEN, J., VERHOEVEN, D. et VAN GENUGTEN, J., “Kroniek Europees overheidsopdrachtenrecht 2005 – juin 2011”, TBO 2011, ep. 5, 186-208.
 • VERHOEVEN, D., “Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid” (note d'observations sous Anvers 28 octobre 2009), TBBR 2011, ep. 8, 388-396.
 • VERHOEVEN, D., “Verslag studieavond Wet Medische ongevallen”, dans I. BOONE et S. LIERMAN (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Anvers - Cambridge, Intersentia, 2011, 107-114.

Conférences

 •  VERHOEVEN, D., Webinar: “Producten in het rechtsverkeer: slipgevaar op verraderlijke aansprakelijkheidswegen”, Schoups, Anvers, 24 mars 2020.
 • VERHOEVEN, D., orateur congrès Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, “Levering van digitale inhoud: voorstel van richtlijn en productaansprakelijkheid”, 24 mai 2019, UGent.
 • VERHOEVEN, D., Webinar: “Productaansprakelijkheid”, M&D Seminars, Mechelen, 19 avril 2019.
 • VERHOEVEN, D., HEEB, C., orateurs: “Wilsgebreken bij vastgoedtransacties”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 20 avril 2018.
 • VERHOEVEN, D., orateur: ICAV II-congres “De Wet Productaansprakelijkheid: onbekend en/of onbemind?”, 2 décembre 2016, UGent.
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2016 “Medical products and European Product Liability”, Los Angeles (VSA).
 • VERHOEVEN, D., orateur: congres “30 Years of European Product Liability”, “Topical issues in defectiveness”, 15 octobre 2015, Wroclaw (Polen).
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2014 “Transplanting diseases from organ donors: negligence or strict liability?, Nusa-Dua (Bali)
 • VERHOEVEN, D., orateur: Doctoraatsseminarie ICAV “Productveiligheid, productaansprakelijkheid en product recall”, 19 décembre 2013, KU Leuven.
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2012 “The duty to perform a patient recall”, Macéio (Brésil).

Contact

Dimitri Verhoeven
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dimitri.verhoeven@schoups.be
°BV Dimitri Verhoeven - KBO 0739.783.465
linked in vcard