Avocats

Jeffrey Amankwah

Jeffrey Amankwah° a obtenu son diplôme de droit en 2012 auprès de la KU Leuven et est membre du barreau de la province d’Anvers.
Il a rejoint le cabinet Schoups en 2020 et est spécialisé dans le droit privé de la construction et le droit des assurances.
Depuis 2014, Jeffrey travaille à temps partiel à l’Institut de droit des assurances de la KU Leuven.
Jeffrey trait des dossiers en néerlandais, anglais et français.

Curriculum

Formation:
  • Formation d’assistant, KU Leuven, 2015
  • Master en droit, KU Leuven, 2012, distinction
 
Expérience:
  • Cabinet d’avocats Schoups (depuis mai 2020)
  • Toerisme Vlaanderen (2018- 2020)
  • Cabinet d’avocats Adlex (2012 – 2018)
  • Assistant de l’institut de droit des assurances KU Leuven (depuis septembre 2014)
  • Membre du comité de rédaction Limburgs Rechtsleven
 
Langues:
Néerlandais, français, anglais

Publications

• HENDRICKX, F., COOMANS, C., MAESCHALCK, J. en coll. avec LEMMENS, K., De SAEDELEER, K., AMANKWAH, J., Sportrechtspraak 2012, Bruges, Die Keure, 2012, 267 p.

• VAN SCHOUBROECK, C. et AMANKWAH, J., “Actualia verzekeringsrecht maart 2012 – maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak” dans C. Van Schoubroeck et I. Samoy (eds.) Themis 93 – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Bruges, Die Keure, 2015.

• AMANKWAH, J. “Toepassing van artikel 29bis WAM-wet op verkeersongevallen met spoorvoertuigen: een lange reisweg” (note sous C.const. 28 mai 2015), TBH 2015, no 10, 980-983.

• AMANKWAH, J., “De automatische vergoedingsregeling van art. 19bis-11, § 2 WAM-wet”, RW 2016-17, no 3, 83-91.

• AMANKWAH, J., “De rechtstreekse vordering van de advocaat tegen de rechtsbijstandsverzekeraar”, Limb. Rechtsl. 2016, no 4, 296-303.

• VAN SCHOUBROECK, C., AMANKWAH, J., MEURS, T. et GLIBERT, N. “Overzicht van rechtspraak wet op de landverzekeringsovereenkomst (2004-2015)”, TPR 2016, no 2-3, 673-1117.

• AMANKWAH, J. “Het begrip schadegeval in de rechtsbijstandsverzekering: een muisje met een staartje”, TBH 2018, n. 2, 152-163.

• AMANKWAH, J., “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen” in C. VAN SCHOUBROECK et I. SAMOY (eds.) Themis 106 – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, Die Keure, 2018, 77-106.

• AMANKWAH, J. et HEIRBRANT, S., “Commentaar op de wijzigingen aan de WAM-wet door de wet van 31 mei 2017”, RW 2018, no 42, 1643-1656.

• AMANKWAH, J. “Overzicht van de belangrijkste wijzigingen ingevolge de wet van 31 mei 2017 [tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen]”, RABG 2018, no 11, 1007 – 1009.

• AMANKWAH, J., “Openingsrede Balie Limburg 2018-2019 “De rechtsbijstandsverzekering: een driehoeksverhouding tussen advocaat, verzekeraar en cliënt”, Limb. Rechtsl. 2018, no 4, 253-266.

• AMANKWAH,, J. “In het licht van de AVG: het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de verzekeringssector”, TBH 2019, no 2, 245-254.

• AMANKWAh, J., “De Kettingbotsingclausule: een bijzondere vergoedingsregeling in het Belgisch verkeersrecht”, ANWB Verkeersrecht 2019, no 11, 386-391.

• AMANKWAH, J., “Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering”, RW 2019-20, no 34, 1323-1328.

 

Conférences

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Artikel 19bis-11, §2 WAM”, Bree, 11 mai 2015.

• AMANKWAH, J orateur séminaire “Actualia verzekeringsrecht maart 2012 – maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak”, Themis 2014-2015 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, UHasselt, 19 mai 2015.

• AMANKWAH, J orateur séminaire “Actualia verzekeringsrecht maart 2012 – maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak”, Themis 2014-2015 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, HUB, 28 mai 2015.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Artikel 19bis-11, §2 WAM”, Genk, 1 juin 2015.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Nieuwe Wet Verzekeringen. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Enkele wijzigingen benadrukt” en “Artikel 19bis-11, §2 WAM”, Vormingssessie FVF Limburg, Genk, 23 novembre 2015.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Gebrek in de zaak”, session de formation pour intermédiaires en assurances reconnue par la FSMA, Genk, 23 mai 2016.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Actualia buitencontractuele gronden van aansprakelijkheid en vergoedingsregelingen”, Confocus, Edegem, 27 avril 2017.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire, “Het begrip schadegeval in de rechtsbijstandsverzekering”, session de formation pour intermédiaires en assurances reconnue par la FSMA, Genk, 8 mai 2017.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “De rechtsbijstandsverzekering: actuele problemen met betrekking tot tussenkomst van de verzekeraar, de minnelijke afhandeling van dossiers en betwistingen omtrent staat van kosten en ereloon”, Confocus rechtsdagen, Edegem, 29 août 2017.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector”, Bouw Info Limburg, Bilzen, 21 septembre 2017.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “GDPR. De gevolgen voor uw onderneming”, Genk, 18 oktobre 2017.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Het gebruik van beeld- en geluidsopnames als bewijs”, session de formation pour intermédiaires en assurances reconnue par la FSMA, Genk, 31 janvier 2018.

• AMANKWAH, J., spreker gastcollege “Het gebruik van beeld- en geluidsopnames als bewijs”, “Dag van de rechtspracticus” PXL Hasselt, 23 mars 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “De rechtsbijstandsverzekering: actuele problemen met betrekking tot tussenkomst van de verzekeraar en betwistingen omtrent staat van kosten en ereloon”, Confocus, Edegem, 27 mars 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “GDPR. De gevolgen voor uw onderneming”, FvF Limburg, Houthalen, 23 avril 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen”, Themis 2017-2018 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 3 mai 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen”, Themis 2017-2018 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Courtrai, 14 mai 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “De verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector”, Kerkhoven, 16 mai 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen”, Themis 2017-2018 Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Hasselt, 22 mai 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “De rechtsbijstandsverzekering: een driehoeksverhouding tussen advocaat, verzekeraar en cliënt”, Openingsrede Balie Limburg 2018-2019, 28 septembre 2018.

• AMANKWAH, J., orateur séminaire “Verzekering BA motorrijtuigen: overzicht van de recente wetswijzigingen”, Leuvense Verzekeringsmiddagen: verzekering BA motorrijtuigen, Louvain , 7 novembre 2019.

 

Contact

Jeffrey Amankwah
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
jeffrey.amankwah@schoups.be
°BV Jeffrey Amankwah - KBO 0746.631.665