Avocats

Dave Mertens

Dave Mertens° est partner du cabinet Schoups. Il est inscrit au Barreau de la province d'Anvers.

Dave Mertens publie et intervient régulièrement comme orateur en matière du droit de la distribution, pratiques du marché et insolvabilité.. Par ailleurs, il est rattaché à temps partiel à la Faculté de Droit de l'Université d'Anvers. De 2012 à 2018 il y enseignait, en tant que professeur invité, le Droit Commercial Comparé, Européen et International (1er et 2ème Master).

Dave a rejoint le cabinet Schoups en 2004 jusque 2005. Il a ensuite obtenu son Doctorat en Droit sur base d'une thèse relative à la protection de la clientèle. En 2010 Dave a de nouveau rejoint le cabinet.

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université d’Anvers, 2000
 • European Master in Law and Economics (LL.M) Université d'Hambourg
 • Doctorat de droit, Université d'Anvers, 2010

Experience :

 • Cabinet d’avocats Linklaters De Bandt, Litigation (2000-2003)
 • Cabinet d’avocats "Schoups" (2004-2005 et 2010-présent)
 • Faculté de droit Université d'Anvers (2005-présent) 
 • Membre du comité de rédaction de Rechtskundig Weekblad (Section droit d'entreprises et droit fiscal), (2012-présent)
 • Membre de la Fédération Belge de la Franchise (commission judiciaire), (2019-présent)

Langues:
Néerlandais, Anglais, Français

Publications

 • LEMMENS K., MERTENS D. et VAN DAELE N., “Compensatie bij overheidsopdrachten van werken: de aannemer als bankier”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-20, EBP, Bruxelles, 2020, 1107-1131.
 • MERTENS D. et MANNAERTS S., “De advocaat en de nieuwe wetgeving bedrijfsgeheimen”, Today’s Lawyer 2020/1, 28-31.
 • MERTENS, D., "De toepassing van de Wet Precontractuele Informatie op Agentuurovereenkomsten" (note d'observations sous Orb. Gent 8 novembre 2018), RW 2019-20, 872-875.
 • MERTENS D. et BATS J., “Insolventierecht” in VENB, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, I,5, 70p.
 • MERTENS, D. et BATS, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VII: Naar een soepeler ontbindings- en vereffeningsregime in het WVV.”, Pacioli 2019, afl. 488, 1-4.

 • MERTENS D. et BATS J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 387-421.
 • MERTENS D., “Betere bescherming van “bedrijfsgeheimen”. Men zegge het niet voort.”, RW 2018-19, 1042.
 • Mertens, D. et BATS , J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 791-826.
 • MERTENS D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” dans HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. et VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Anvers, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. et BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (note d'observations sous HvJ 3 décembre 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Comm.Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, ep. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (note d'observations sous Cass. 17 septembre 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” dans STRAETMANS, G. et STUYCK, J., Commercial Practices, Bruxelles, Larcier, 2014, 187-193.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. et SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (note d'observations sous Cass. 23 janvier 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (note d'observations sous Gent 7 janvier 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • MERTENS, D. et PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Anvers, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” dans COUWENBERG E., HANSEBOUT A. et VANFRAECHEM L. (eds.), Wet en duiding IPR, Bruxelles, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (note d'observations sous Voorz. Kh. Hasselt 14 septembre 2012), RW 2013-14, 1072-1075
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” dans STRAETMANS G. et STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Bruxelles, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” dans DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Anvers, Intersentia, 2013, 871-885.
 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (note d'observations sous Luik 28 février 2011), DAOR 2012, ep. 102, 249-256.
 • MERTENS, D., “Handelsagentuur en arbitrage” (note d'observations sous Cass. 3 novembre 2011), RW 2011-12, 1647-1650.
 • MERTENS, D., “De Belgische sperperioderegeling. Uitstel van executie?’ (note d'observations sous HvJ 30 juin 2011), RW 2011-12, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” (note d'observations sous GwH 6 avril 2011), TBO 2012, 18-21.
 • MERTENS, D., “Onrechtmatige Mededinging. Art. 95 WMPC” dans Jura Falconis Libri 16, De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Anvers, Intersentia, 2012, 93-123.
 • MERTENS, D., “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon ‘onderneming’ heten?” (note d'observations sous GwH 6 avril 2011), RW 2011-2012, 905-910.
 • MERTENS, D., “« rouwgeld » verder geduid en (een beetje) uitgeklaard” (note d'observations sous Cass. 26 avril 2010), RW 2011-12, 697-700.
 • MERTENS, D., “Het Hof van Cassatie over ‘parasitaire mededinging’ en ‘aanhaking’. Scherpstelling of genadeschot?” (noot onder Cass. 29 mei 2009), RW 2010-2011, 1562-1566
 • MERTENS, D. “Bescherming van cliënteel”, RW 2010-2011, 1458-1468
 • MERTENS, D., “Over de arbitreerbaarheid van concessiegeschillen. Eindelijk een uitgemaakte zaak?” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 1087-1091
 • MERTENS, D., Bescherming van cliënteel, Antwerpen, Intersentia, 2011, xxvi+784p.
 • MERTENS, D., “Bandeloze billijkheid. Vijf bemerkingen bij de toepassing van art. 2 en 3 Alleenverkoopwet” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 802-805
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Actualia Handelstussenpersonen” in CBR Jaarboek 2010-2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, 283-369
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240
 • MERTENS, D., Vrije en eerlijke mededinging en de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht, Universiteit Antwerpen, 2010, 657p. (Doctoraal proefschrift)
 • MERTENS, D., “Sluiten een ‘ernstige tekortkoming’ en een (beperkte) opzeggingstermijn elkaar ipso facto uit?” (noot onder Kh. Brussel 30 juni 2008), RAGB 2010, 1013-1015
 • MERTENS, D.,“Over onrechtmatige afwerving van cliënteel. Veel geblaat, weinig wol.”(noot onder Kh. Dendermonde 15 oktober 2009), RW 2011-2012, 1137-1140
 • MERTENS, D.,“De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en de invloed van rechtmatige mededinging” (noot onder Cass. 5 november 2009), RW 2009-10, 1781-1784
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258
 • MERTENS, D., “Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van de handelsagent?” (noot onder Brussel 19 maart 2008), RW 2008-09, 1693-1697
 • MERTENS, D., “De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming.” (noot onder Cass. 8 november 2007), RW 2008-09, 277-279
 • MERTENS, D., “Voodoopraktijken in het verbintenissenrecht. De bevoegdheid van de rechter in kort geding om eenzijdig beëindigde overeenkomsten van onbepaalde duur te doen ‘herleven’” (noot onder Gent 26 juni 2006), RW 2007-08, 825-829
 • MERTENS, D., “De Europese dienstenrichtlijn en haar invloed op het onderwijs”, TORB 2007, nr. 2/3/4, 302-314
 • MERTENS, D., “De Alleenverkoopwet: geen ‘Belgisch recht’” (noot onder Cass. 6 april 2006), RW 2006-07, 447-450
 • MERTENS, D., “Cliënteel als mensenrecht. Goodwill beschermd door artikel 1, Eerste Protocol EVRM”, CJ 2006, nr. 4-5, 61-65
 • MERTENS, D., “De nieuwe Wet Precontractuele Informatie doorgelicht”, in STRAETMANS G. en MERTENS D. (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1-49
 • MERTENS, D., “Het strafbeding is dood. Lang leve het strafbeding!” (noot onder Cass. 22 oktober 2004), RW 2005-2006, 460-462
 • STRAETMANS, G. & MERTENS, D., (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 158p.
 • MERTENS, D.,  “Artikel 2 Alleenverkoopwet. Begroting in abstracto of in concreto. Een achterhaalde discussie.” (noot onder Cass. 7 april 2005), RW 2005-06, 1176-1179
 • MERTENS, D., “Uitlokking, privé-detectives en het bewijs in handelszaken” (noot onder Antwerpen 27 juni 2005), RW 2005-06, 1509-1511
 • MERTENS, D., “Houd de dief! De uitwinningsvergoeding wanneer de handelsagent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Kh. Brussel 27 november 2003), TBH 2005, 982-984
 • MERTENS, D., “Huurschade en de plaatsbeschrijving bij (her)nieuw(d)e huur” (noot onder Cass. 3 juni 2004), RW 2004-05, 1144-1145
 • MERTENS D., “A Law&Economics analysis of Commercial Agency Agreements”, www.emle.org , 2004, 40p.
 • MERTENS, D., “De billijke vergoeding van de concessiehouder – De invloed van feiten na de feiten” (noot onder Cass. 16 mei 2003), DAOR 2003/65, 35-39
 • MERTENS D., “De verjaring van schuldvorderingen t.a.v. de overheid: terug naar start, U ontvangt geen geld” (noot onder Cass. 14 avril 2003), RW 2003-04, 461-463
 • MERTENS, D., “De bijkomende vergoeding van de handelsagent: cliënteelvergoeding of carte blanche?”, RW 2002-03, 1041-1047
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Comm.Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, ep. 73 56 p.

Conférences

 • MERTENS, D., Webinar, “Impact COVID-19 in het ondernemingsrecht”, M&D Seminars, 27 mai 2020.
 • MERTENS, D., Webinar, "Nieuwe spelregels contracteren B2B", De Conferentie, Anvers, 18 mai 2020.
 • MERTENS, D., Webinar, “Key aspects of international distributorship agreements”, Universiteit Antwerpen, 29 avril 2020.
 • MERTENS, D. en LEDENT, S., Webinar: “Zekerheden in onzekere tijden”, Schoups, 29 avril 2020.
 • MERTENS, D., Webinar: “Impact Covid-19 op handelscontracten”, Balie Provincie Antwerpen, 21 avril 2020.
 • MERTENS, D., Virtual Round Table: “Juridische gevolgen van Covid-19 op handelscontracten”, Schoups, 1 avril 2020.
 • MERTENS, D., Webinar: “Internationale distributiecontracten – de kernaspecten”, Lexalert, 14 janvieri 2020.

 • MERTENS, D., orateur: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”,  Kasteel Den Brandt, Anvers, 21 novembre 2019.
 • MERTENS, D., orateur: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”, Holiday Inn, Hasselt, 20 novembre 2019.
 • MERTENS, D., orateur: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten.”, Utopix, Blue Woods Hotel, Kortrijk, 1 octobre 2019.
 • MERTENS, D. et MOOIJAART, F., orateurs: Workshop: "Key aspects of international distributorship agreements", Schoups, Het Anker, Mechelen, 25 septembre 2019.
 • MERTENS, D., orateur: “Vertrouwelijke informatie”, Vereniging Voor Arbeidsrecht, Anvers, 18 juin 2019.
 • MERTENS, D.: Webinar: “Bescherming cliënteel”, Kluwer, Mechelen, 15 mai 2019.

 • MERTENS, D. et DE BUYZER, G., orateurs: “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 février 2019.
 • BEVERS, G., MERTENS, D., DE BUYZER, G., BUSSCHER, S., HEEB, C., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., orateurs: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 octobre 2018.

 • MERTENS, D. “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, M&D Seminars – Leuven, 23 août 2018.

 • MERTENS, D. et BATS, J. Sprekers “De hervormingen in het nieuwe insolventierechtop”, M&D Seminars, Domein De Vesten (Laakdal), 6 juli 2018.

 • MERTENS, D. “Distributie (handelscontracten)”, Permanente vorming : Mode en Recht, Bibliotheek Balie Antwerpen, 8 maart 2018.
 • MERTENS, D., orateur  “Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie”, M&D Seminars – Sint-Niklaas, 8 februari 2018
 • MERTENS, D. et COCKX, S., “Winterles General Data Protection Regulation”, Balie Antwerpen, 10 januari 2018.
 • MERTENS D. et E. WILLAERT, Sprekers “Handelshuur en Pop-up”, M&D Seminars – Groot-Bijgaarden, 28 november 2017.
 • MERTENS, D. et BATS, J. "Het nieuwe insolventierecht: een praktijkgerichte analyse", Schoups, Kasteel Den Brandt, 7 novembre 2017
 • MERTENS, D. et COCKX, S., "GDPR – bent u er klaar voor?", séminaire Schoups, Kasteel Den Brandt, 5 octobre 2017.
 • MERTENS, D. et COCKX, S., orateurs séminaire “E-commerce juridisch en fiscaal”, “E-commerce Webshops”, BAB-BKR Anvers, 11 mai 2017.
 • MERTENS, D. et COCKX, S., “Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten – tips & tricks”, séminaire Schoups, 27 avril 2017.
 • MERTENS, D. “Ins & Outs handelsagentuur”, Schoups, 9 maart 2017
 • MERTENS, D., Spreker: “Distributie (handelscontracten), studiedag Mode & Recht, Intersentia, 14 december 2016.
 • MERTENS, D. Expert: Hoorzitting Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de overdracht en modernisering van de Handelshuurwet, 20 octobre 2016.
 • MERTENS, D. en WILLAERT, E.: "Handelshuur & Pop-up", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 22 september 2016.
 • MERTENS, D., “Uitdagingen bij de reorganisatie van een distributienetwerk”, Contrast Law Seminars, 25 mai 2016.
 • MERTENS, D., “Ins & outs van distributiecontracten”, Contrast Law Seminars, 22 octobre 2015.
 • MERTENS, D., spreker: "Commerciële contracten en precontratuele informatie", studieavond UAntwerpen (CBR) - 11 maart 2014 en UGent (Gandaius) - 13 maart 2014
 • MERTENS, D., Spreker: “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, Studiedag Bescherming van cliënteel - M&D Seminars - Ekeren- 17 november 2011
 • MERTENS, D.,  Spreker:  “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, Studiedag Bescherming van cliënteel - M&D Seminars - Gent - 7 juni 2011
 • MERTENS, D., Spreker, "Onrechtmatige Mededinging. Artikel 95 WMPC",  De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming: één jaar toepassing, Jura Falconis – Leuven, 24 mei 2011.
 • MERTENS, D.,  spreker:  'Actualia handelstussenpersonen', CBR Studieavond 5, 5 april 2011 (Antwerpen) en 7 april 2011 (Gent)
 • MERTENS, D., spreker: “Handelstussenpersonen. Kwalificatie en belangrijkste verschillen”, Balielunch Conferentie van de Jonge Balie van Oudenaarde - 16 maart 2011
 • MERTENS, D., spreker: “Actua handelsrecht en aandachtspunten onrechtmatige mededinging B2B”, op Kluwer Legal Summer 2010, 24 augustus 2010
 • MERTENS, D., spreker: “De nieuwe wet precontractuele informatie doorgelicht’, op het Colloquium Actualia Handelstussenpersonen ingericht door ECOVEN (Universiteit Antwerpen), 17 maart 2005

Contact

Dave Mertens
t. +32 3 260 98 60
m. +32 478 401 534
f. +32 3 260 98 61
dave.mertens@schoups.be
°BV Dave Mertens - KBO 0698.938.052
linked in vcard