Omgevingsrecht

Schoups adviseert en voert administratieve en burgerlijke procedures voor diens cliënteel in het domein van het omgevingsrecht in de ruime zin van het woord. Het kantoor Schoups is bijzonder vertrouwd met de publiekrechtelijke aspecten van projectontwikkeling en exploitatie.

Kristof Hectors leidt deze vakgroep.

Schoups verleent regelmatig gespecialiseerde bijstand bij onder meer:

  • stedenbouwkundige vergunningen (adviesverlening, beroepen bij de Deputaties, procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en burgerlijke rechtbanken)
  • milieuvergunningen en socio-economische vergunningen (adviesverlening, administratieve beroepsprocedures, procedures voor de Raad van State en burgerlijke rechtbanken)
  • onteigeningsrecht (adviesverlening en procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken)
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (advies, bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en procedures voor de Raad van State)
  • handhaving stedenbouw- en milieurecht (adviesverlening en procedures voor de burgerlijke rechtbanken)
  • windturbine-ontwikkelingen (advies en procedures)
  • materieel omgevingsrecht (grond- en pandenbeleid, waterbeleid, bodemverontreiniging, natuurbehoudsrecht, milieueffectenrapportage, erfgoedbescherming, hernieuwbare energie etc.)