Privaat Bouwrecht

Voor meer informatie over de effecten van het Coronavirus op het Privaat Bouwrecht, kunt u Siegfried Busscher (celhoofd Privaat Bouwrecht) contacteren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsflash 16 april 2020: Coronavirus: Covid-19 en de verlenging in het bouwrecht van verjaringstermijnen

In een eerdere nieuwsflash informeerde mr. Geert De Buyzer van ons kantoor u er reeds over dat het volmachtbesluit KB nr. 2 van 9 april 2020 de impact van COVID-19 op verjaringstermijnen heeft geregeld. Hij meldde dat de “verjaringstermijnen en andere termijnen om in rechte op te treden voor de burgerlijke rechter” die verstrijken in de periode van 9 april tot en met 3 mei 2020 (datum die nog kan worden aangepast), worden verlengd tot één maand na 3 mei 2020 en dus aflopen op 3 juni 2020. Indien deze periode wordt verlengd, wordt ook de verlenging verlengd.

>> Lees verder

Nieuwsflash 9 april 2020: Coronavirus: nieuwe mogelijkheid bouwwerken bij COVID–19

De mogelijkheden om werken uit te voeren zijn verder uitgebreid door de laatste wijziging van het betrokken MB.

Met het Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de geldende maatregelen tot inperking van het coronavirus COVID–19, die werden getroffen bij de Ministeriële besluiten van 18 en 23 maart 2020, verlengd en deze verder op punt gesteld. De mogelijkheden voor aannemers om hun werken voort te zetten, dan wel te hervatten, zijn hierbij aanzienlijk uitgebreid

>> Lees verder

Nieuwsflash 16 maart 2020: Coronavirus: impact op de uitvoering van private bouwprojecten

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zal veel bouwprojecten enkele weken dwarsbomen. Voor vele werkgevers die actief zijn in de bouwsector zullen de maatregelen van thuiswerk uiteraard niet baten bij de uitvoering van bouwwerken.

>> Lees verder

Contact